[1]
ชีวะกุล ช. ., “การพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทำงานโดยประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในบุคลากร ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 1”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 421–430, ส.ค. 2022.