[1]
สุทธิพันธ์ น. . ., จุลรัมย์ ร., บทม์รัตน์ชยะกูร ณ. ., และ สุทธิพันธ์ ภ. ., “การใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดูแลแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 431–440, ส.ค. 2022.