[1]
จันสิน บ. . ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและภาวะซึมเศร้า ในสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบล ในอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 465–476, ส.ค. 2022.