[1]
“ฉบับเต็ม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2022.