[1]
เย็นศรี ข., “ผลของการใช้ผ้ารัดหน้าท้องหลังการผ่าตัดคลอดเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 531–539, ธ.ค. 2022.