[1]
คันธา เ. . ., “ความเข้าใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้ยาหยอดตาในผู้ป่วยนอกโรคต้อหิน โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 549–558, ธ.ค. 2022.