[1]
คงนันทะ ส. ., “ปัญหาคุณภาพการนอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลโรงพยาบาลบ้านด่าน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 609–619, ธ.ค. 2022.