[1]
สื่อยรรยงศิริ ภ., “อัตราการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มคนไข้ที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอีอี และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการใช้สมการประมาณการค่าระดับน้ำตาลสะสม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 93–103, เม.ย. 2023.