[1]
รักชื่อดี น., “ฉบับเต็ม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, ธ.ค. 2022.