[1]
ปุ๋ยสูงเนิน น., “การลดลงของความชุกอัตราการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยภายหลังการใช้แนวทางการดูแลใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 143–152, เม.ย. 2023.