[1]
ภัทรวุฒิพร พ., “การศึกษาความสมมาตรของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวที่ยังมีการเจริญเติบโต”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 289–295, เม.ย. 2023.