[1]
จิตวรรณรัตน์ น., “การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตเพื่อปิดช่องสามเหลี่ยมสีดำระหว่างฟัน : รายงานผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 1–10, เม.ย. 2023.