[1]
อัมไพพันธ์ เ. และ แทนคำ ด., “โครงการนำร่องตรวจคัดกรองการได้ยินเด็กทารกแรกเกิดทุกคนในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 33–42, เม.ย. 2023.