[1]
สื่อยรรยงศิริ แ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดไตวายในระยะที่สามในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 105–112, เม.ย. 2023.