[1]
สารพัฒน์ อ. และ แซ่อึ้ง ค., “ผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินหลายระบบในโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 175–185, เม.ย. 2023.