[1]
นรัฐกิจ ส., “การศึกษาลักษณะการติดเชื้อลำคอส่วนลึกในโรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 123–131, เม.ย. 2023.