[1]
พิมพ์รัตน์ เ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. (1), เม.ย. 2023.