[1]
อิงคไพโรจน์ น., “อาการทางคลินิกและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโควิด-19 ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 425–435, ส.ค. 2023.