[1]
โรจน์จรัสไพศาล ว. ., “ผลการรักษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานสูงด้วยการผ่าตัด 10 ปี ย้อนหลังในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 349–357, ส.ค. 2023.