[1]
ตันเตชสาธิต ศ. ., “ความยาวกระดูกจมูกทารกในครรภ์โดยการวัดด้วยอัลตราซาวด์สามมิติในมารดาไทยความเสี่ยงสูง อายุครรภ์ 16-21 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 319–328, ส.ค. 2023.