[1]
แสงงาม ถ. ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 329–338, ส.ค. 2023.