[1]
แก้วมะเริง ว. . และ กิจจนศิริ ป. ., “ผลของระบบสนับสนุนงานเตรียมยาด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นต่อความคลาดเคลื่อนทางยาในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำและน้ำเกลือเฉพาะราย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 403–413, ส.ค. 2023.