[1]
พิมพ์รัตน์ เ., “สารบัญ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2023.