[1]
วงษ์วิจิตสุข ว., “การศึกษาผลความดันลูกตาที่เปลี่ยนแปลงหลังการผ่าตัดทำทางระบายน้ำช่องหน้าม่านตาระหว่างผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดมุมเปิดแบบปฐมภูมิที่เป็นต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 869–878, ธ.ค. 2023.