[1]
เที่ยงจรรยา ว., “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบ และผลติดตามสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 793–801, ธ.ค. 2023.