[1]
กระจายกลาง ศ., กะลีพัด ส., และ ผลเจริญ ส., “การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลช่องทางผ่านด่วน ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 803–816, ธ.ค. 2023.