[1]
ศุภทิน น. . และ กกกระโทก ณ., “ประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยนอกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 595–604, ธ.ค. 2023.