[1]
ฟังสูงเนิน อ., นุมานิต ร., ชมงาม ศ., ศิริวัฒนเมธานนท์ อ., และ บุตรดา โ., “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 627–638, ธ.ค. 2023.