[1]
เจียงจริยานนท์ พ., “การศึกษาการเปลี่ยนสภาพของเซลล์มะเร็ง (Differentiation) ทางพยาธิวิทยา ของมะเร็งริมฝีปากชนิดมะเร็งเซลล์สความัส (Squamous Cell Carcinoma) ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 677–687, ธ.ค. 2023.