[1]
ฉัตรดำรงสกุล ก., “ปัจจัยที่มีผลต่อระยะพักรักษาตัวผู้ป่วยภาวะขาดสุราโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 859–868, ธ.ค. 2023.