[1]
กาญจนการุณ ป., “อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัดต้อเนื้อในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 829–8838, ธ.ค. 2023.