กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผู้ป่วยบาดเจ็บท่อปัสสาวะที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF