กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสูงอายุก่อนให้การระงับความรู้สึก เพื่อผ่าตัด ของวิสัญญีพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF