กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดภาวะเลือดออกจากโพรงจมูกขณะใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูกด้วยการนำทางโดยใช้สายดูดเสมหะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล