[1]
สันธนพัฒน์กุล ก. และ คนกล้า ม. 2019. การศึกษาการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศที่มารับการรักษาทีโรงพยาบาลเลย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 13, 1 (ก.ค. 2019), 9–17.