[1]
สมบูรณ์ก. และ คำสะอาดศ. 2019. การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 16, 1 (ก.ค. 2019), 13-21.