[1]
ยมศรีเคน ฉ. 2019. การวินิจฉัยและการรักษาภาวะอ่อนแรงผู้ป่วยโรคขาดวิตามินซี (โรคลักปิดลักเปิด) : รายงานผู้ป่วย 2 รายในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 16, 2 (ต.ค. 2019), 62–71.