[1]
สุริยะ เ., ศิริรวย ม., เหล็กเพชร จ. , สร้อยสูงเนิน เ. และ ดีรักษา ศ. 2021. ระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 140–147.