[1]
แก้วคำลา ศ. 2021. ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวานงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 179–184.