[1]
คงไพจิตรวงศ์ ป. 2021. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวิดีทัศน์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 131–139.