[1]
ปินะเก ช., สุวัฒนศิลป์ อ. , คงอุ่น ว. , นามวงศ์ น. และ เรียงริลา ส. 2021. การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 64–75.