[1]
ถมอุดทา อ. และ ถมอุดทา ป. 2021. เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ส.ค. 2021), 113–122.