[1]
ยมศรีเคน ฉ. 2021. ผลการรักษาการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่อง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ส.ค. 2021), 22–32.