[1]
ศรีพรม ช., กาญจนอุทัย ศ. , จันทะนุกูล อ. , ชำนาญ ก. และ พุ่มสมบัติ อ. 2022. การนำสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวรออก ผ่านทางหลอดเลือดดำด้วยการใช้เลเซอร์ เนื่องจากภาวะติดเชื้อจากการใส่เครื่อง ร่วมกับเปลี่ยนเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบฝังไว้ในชั้นใต้ผิวหนังภายหลัง ในหน่วยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 15–22.