[1]
โสบุตร์ ป. และ พุฒิคามิน ณ. 2022. ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 77–87.