[1]
บุญทน บ. 2022. เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกของผลการเปลี่ยนแปลงมุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นภายหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 65–76.