[1]
ศรีโพนทัน จ. 2021. การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาสารคาม . วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 7, 2 (ต.ค. 2021), 10–17.