[1]
กุลนันทนนท์ ธ. 2022. Lymph node ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลือง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 43–52.