[1]
โคตรมี ต. และ แก้วกันยา ศ. 2022. Lymph node ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคในมะเร็งเต้านม ที่ได้รับการผ่าตัดร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลือง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 35–42.