[1]
อารีย์สว่างวงศ์ ภ. 2022. ผลการรักษามะเร็งเต้านมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 107–115.